Vergunningen


Lichtreclame plaatsen? Zorg voor de juiste vergunning

Op de meeste plaatsen in Nederland is het niet zomaar toegestaan om reclame tegen de gevel of op het dak te plaatsen. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. De regels verschillen per gemeente en zijn lokaal opgenomen in de zgn. welstandsnota. Wanneer een ondernemer iets op of aan een pand wil veranderen, moet hiervoor een plan worden ingediend bij de plaatselijke welstandscommissie. Die beslist of het plan strookt met de geldende welstandseisen en verleent al dan niet toestemming. Na de uitvoering van het werk toetst de commissie vaak of alles volgens de regels is uitgevoerd.

Bewandelen van de juiste weg

Het kan voor ondernemers best een uitdaging zijn om uit te zoeken welke regels precies van toepassing zijn en wie daarvoor moeten worden benaderd. Dan is het goed om te weten dat Haco u dit werk uit handen kan nemen. Wij hebben veel ervaring en hebben regelmatig contact met gemeenten. Bij de meeste gemeenten weten we dan ook welke personen we moeten aanschrijven en welke wegen we moeten bewandelen. Ook kunnen we u laten zien waarop gelet moet worden tijdens het vergunningstraject. Daarnaast kan Haco waar nodig ook bemiddelen tussen ondernemer en gemeente. Door een voorstel te onderbouwen, het maatschappelijk nut aan te tonen en de juiste stukken te leveren, kan Haco de vergunning voor u verzorgen, of u helpen om uw aanvraag bij de gemeente succesvol te laten verlopen

Vergunningen