Projectmanagement


Vanaf eerste contact tot oplevering

Er komt heel wat kijken bij de uitvoering van een project. Vanaf het eerste telefoontje of e-mail gaan er mensen aan het werk om van uw project een succes te maken. Er moet een goede aanbieding gemaakt worden en de studio moet worden aangestuurd om deze aanbieding visueel te ondersteunen. Na uw goedkeuring moet de inhoud van het project worden vertaald naar instructies voor alle afdelingen.

Ook de speciale zaken

Maar ook veel zaken waar u in eerste instantie misschien helemaal niet aan denkt, moeten worden geregeld. Zoals ontheffingen voor het hijswerk en het afzetten van de straat. Vergunningen aanvragen bij de gemeente, het inkopen van materialen, afspraken over opslag van goederen en planning voor periodiek onderhoud van lichtreclame.

Vooruit kijken

Meestal stopt een opdracht niet na het monteren van de signing. Na de oplevering volgt vaak nog wat nazorg. Ook kan het zijn dat er contact blijft, bijvoorbeeld door een langere planning als resultaat van een onderhoudscontract.

Bij Haco streven we naar een persoonlijke manier van zaken doen. Over zo min mogelijk schijven, met een zo direct mogelijke aanpak. Projecten worden waar mogelijk toegeschreven aan één persoon die uw vaste aanspreekpunt zal zijn. Zo draagt Haco van begin tot eind zorg voor uw project.

Projectmanagement