Erkend leerbedrijf


Praktisch leren op de werkvloer bij Haco

Bij Haco Lichtreclame wordt dagelijks veel werk verzet. Op de werkvloer komen mensen met verschillende opleidingen en achtergronden samen om te zorgen voor een zo goed mogelijk product. Er is raakvlak met veel sectoren en dat biedt de mogelijkheid om studenten middels veelzijdige stageplekken de nodige praktijkkennis op te laten doen. Veel functies binnen Haco passen bij opleidingen van grafische scholen als Nimeto en Cibap, opleidingen in electrotechniek en in metaalbewerking.

Haco: leerbedrijf met passende begeleiding

Haco Lichtreclame is een SBB-erkend leerbedrijf voor ROC Midden Nederland. Dat betekent dat we kunnen voorzien in een veilige werkomgeving waarin, onder begeleiding van een praktijkopleider, de werkzaamheden kunnen worden uitgeoefend die aansluiten bij de opleiding. Stagebegeleiders krijgen de gelegenheid om de werkplek te bezoeken en zo de voortgang van de stage te kunnen beoordelen. Door regelmatig in contact te zijn met de opleiding, worden de studenten die wij onder onze hoede nemen op de juiste manier begeleid.

Haco is één van de grootste en bekendste lichtreclamebedrijven en geniet een uitstekende reputatie. Haco is lid van de internationale associatie voor signbedrijven, de ISA

Een vak leren op de werkvloer? Stageopdrachten aanvullen met een gedegen praktijkervaring? Het kan bij Haco. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

ISA