Ontheffingen


Grote neonletters, doeklichtbakken, reclamemasten, zuilen; Haco plaatst een breed scala aan producten door heel Nederland. Meestal in de bebouwde kom, en niet zelden midden in een drukke winkelstraat. Maar het plaatsen van hijs- en ander montagemateriaal is aan lokale regels gebonden en naleving wordt goed geïnspecteerd. Om met een montagebus het winkelgebied in te mogen, of om een hijskraan te mogen neerzetten, is een tijdelijke ontheffing van die regels nodig.

Soms is het voor een montageklus nodig om een kraan op te stellen die deels op de openbare weg staat. Daarvoor moet die weg worden afgezet en het aanwezige verkeer op een verantwoorde manier worden omgeleid. Ook moet worden bekeken of de ondergrond ter plaatse geschikt is voor het gewicht van de kraan. Al deze zaken moeten worden onderzocht en worden ingediend bij de gemeente, die dan een vrijwaring kan afgeven.

Haco is gespecialiseerd in plaatsing in stedelijke gebieden en neemt dus ook vaak de moeilijke straatjes voor zijn rekening. Onze medewerkers hebben heel veel ervaring met montage en weten welke bijkomende ontheffingen nodig zijn om het werk vlot te laten verlopen.

lichtreclame-amsterdam